STANDARDY OCHRONY DZIECI

Ponieważ bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze

W Culture Book znajdziesz ważną treść dotyczącą ochrony dzieci w Accencie (na podstawie tzw. ustawy Kamilka).

Zero przemocy – w naszej szkole nie tolerujemy żadnej formy przemocy psychicznej, ani fizycznej. Każdy z nas jest odpowiedzialny za stworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska.

W Accencie każdy pracownik zadba o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli jednak poczujesz się zagrożony z jakiegoś powodu, możesz zwróć się o pomoc do pani Malwiny Radomińskiej-Lasek, która jest dostępna pod numerem telefonu 602 843 865. Pani Malwina jest wyznaczoną przez szkołę osobą, która interweniuje w razie potrzeby. Na jej wsparcie zawsze możesz liczyć.

Niebieska linia – aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom oraz młodzieży została powołana specjalna Niebieska Linia. W trudnych sytuacjach możesz tam zadzwonić 800 120 002 lub zgłosić się przez stronę www.niebieskalinia.pl.

Opracowane na podstawie ustawy Standardów Ochrony Małoletnich i Młodzieży (ustawa z dnia 28.07.2023)