Angielski dla młodzieży

Dla młodzieży w wieku 13-18 lat zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu po 90 minut. Organizowane na 8 poziomach zaawansowania, od poziomu 4 wprowadzany jest tzw. Team Teaching, gdzie zajęcia w grupie na zmianę prowadzi dwóch lektorów: Polak, oraz zazwyczaj Native Speaker. 
Kwalifikacja odbywa się na podstawie testu pisemnego oraz ustnego. Przy podziale na grupy bierzemy również pod uwagę wiek dziecka oraz jego podział godzin w szkole. W tym roku zajęcia dla dzieci i młodzieży rozpoczynają się we wrześniu (dokładną datę podamy pod koniec wakacji), ale w miarę wolnych miejsc będziemy przyjmować nowych kursantów przez cały semestr.

Zajęcia płatne miesięcznie, w zależności od ilości zajęć.