Zapisy

Na początku roku szkolnego (dwa pierwsze tygodnie września) prowadzimy nabór do nowych grup.

Drogą mailową lub telefonicznie umawiamy się na termin krótkiej rozmowy i napisanie testu poziomującego w szkole na Lubelskiej.

Po przyporządkowaniu grupy,  podpisujemy umowę od IX do VI danego roku szkolnego, z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

GRUPY:

Idealną liczbą to dla nas 8 uczniów. W umowie  widnieje 10 osób, co nieraz sprawdza się na początku roku szkolnego, kiedy to ułożenie harmonogramu wpisującego się w plany lekcji, jazdy konnej, baseny itp.naszych uczniów, spędza nam sen z powiek i nieraz osoby wędrują z np. grupy 2a YL do 2c i 2b, zanim „osiądą” w swojej docelowej.

PŁATNOŚCI i HARMONOGRAM działań administracyjnych:

Dla Państwa wygody płatności są rozłożone miesięcznie.
Informacje o harmonogramie (przypominające ewentualne dni wolne od zajęć)  na kolejny miesiąc, wysyłamy na 10 dni przed początkiem kolejnego miesiąca.
Do 5-go danego miesiąca powiadamiamy mailowo o płatnościach dotyczących danego miesiąca.
Do 10-go danego miesiąca prosimy o wpłaty.
Faktura za dany miesiąc nauki jest do odebrania w biurze szkoły od 10-go kolejnego miesiąca.

Numer konta bankowego: 89 1090 1665 0000 0001 2425 3769  

FUNKCJONOWANIE SZKOŁY:

Mając świadomość, iż nauka języka obcego nie ogranicza się jedynie do pracy podczas zajęć w szkole, liczymy na Państwa pomoc i współpracę w procesie edukacji. 

Po pierwszym semestrze otrzymają Państwo Feedback Forms – czyli krótki raport dotyczący przebiegu nauczania. Raporty te zawierają zestawienie ocen i frekwencji, oraz krótki komentarz lektora.

Na koniec roku szkolnego lektorzy przygotowują Progress Report dla każdego ucznia. Jest to opisowe świadectwo dotyczące wyników w nauce oraz osiągnięć ucznia w minionym semestrze.

Wiedząc jak ważne jest systematyczne uczestnictwo w zajęciach, w przypadku czterech kolejnych nieobecności ucznia kontaktujemy się z Rodzicami telefonicznie.

W razie jakichkolwiek pytań, sugestii lub problemów związanych z nauką Dzieci, do Państwa dyspozycji są lektorzy i pani Malwina czuwająca nad szkołą.

Kontakt poprzez sekretariat szkoły lub bezpośrednio na adres mailowy: malwina.radominska@accentdladzieci.pl